Για Κατοίκους Εξωτερικού

Η φορολογία των κατοίκων εξωτερικού που έχουν οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα αποτελούσε πάντα ένα ιδιαίτερο κομμάτι της φορολογικής νομοθεσίας. Στις μέρες μας η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ.

Η ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη σε φορολογικά θέματα για ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, και έχουν φορολογικά συμφέροντα στην Ελλάδα είναι μεγάλη.

Το γραφείο μας έχοντας ένα μεγάλο πελατολόγιο κατοίκων εξωτερικού, μπορεί να σας προσφέρει αξιόπιστη και υπεύθυνη υποστήριξη σε αυτά τα θέματα.

 

Ποιος είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1067/2015 για τις φορολογικές δηλώσεις, γίνεται γνωστό ότι, οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. μία δευτερεύουσα κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Παράλληλα τα τεκμήρια και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται στους κατοίκους του εξωτερικού που δεν έχουν εισόδημα στην Ελλάδα.

Δεν ισχύει το ίδιο όμως για όσους εισπράττουν για παράδειγμα ενοίκια από ακίνητα που έχουν στην Ελλάδα όπου σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν κανονικά φορολογική δήλωση.

 

 

Για όλους τους Κατοίκους Εξωτερικού αναλαμβάνουμε θέματα όπως:

 

  • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας
  • Ορισμός Φορολογικού Εκπροσώπου
  • Δήλωση Εισοδήματος
  • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
  • Παρακολούθηση Εκκρεμών Υποθέσεων
  • Ενημέρωση για επίκαιρα θέματα

Γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε , επικοινωνήστε μαζί μας σημερα για να σας δωσουμε λύση.