Για Κατοίκους Εξωτερικού

Η φορολογία των κατοίκων εξωτερικού που έχουν οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα αποτελούσε πάντα ένα ιδιαίτερο κομμάτι της φορολογικής νομοθεσίας. Στις μέρες μας η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ.

Η ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη σε φορολογικά θέματα για ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, και έχουν φορολογικά συμφέροντα στην Ελλάδα είναι μεγάλη.

Το γραφείο μας έχοντας ένα μεγάλο πελατολόγιο κατοίκων εξωτερικού, μπορεί να σας προσφέρει αξιόπιστη και υπεύθυνη υποστήριξη σε αυτά τα θέματα.

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού - Ρουμελιώτη

Αν είστε κάτοικος εξωτερικού πρέπει να μεταφερθείτε στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού για να μην φορολογηθείτε στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα σας. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί έχουν υπογραφεί διακρατικές συμβάσεις για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών.

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού - Ρουμελιώτη

Γιατί να μας επιλέξετε

  • Εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού
  • Έγκυρη και επιστημονική τεκμηρίωση στα φορολογικά θέματα σας
  • Εξυπηρέτηση εξ΄αποστασεως (μέσω Viber, WhatsApp, Skype, mail)
  • Συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση για ζητήματα κατοίκων εξωτερικού

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι Έλληνες που έχουν πλέον μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό (όσοι μένουν δηλαδή σε άλλη χώρα πάνω από 183 μέρες) πρέπει να αλλάξουν την φορολογική τους κατοικία στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού. Ναι μεν η διαδικασία για την μεταφορά έχει γίνει πιο σύνθετη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια αλλά ωστόσο έχουν εισαχθεί ορισμένες καινοτομίες στη φορολογική νομοθεσία που αφορά τα πρόσωπα αυτά διευκολύνοντας την όλη διαδικασία. Για παράδειγμα :

- Καταργήθηκε η υποχρέωση για επικύρωση με την επισημείωση της Χάγης των δημοσίων εγγράφων ορισμένων χωρών, έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαπίστωση από τις Ελληνικές Αρχές της φορολογικής κατοικίας ενός ατόμου, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία (έγγραφο Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017)

Τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει την παραπάνω σύμβαση είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα.

- Δίνεται πλέον η δυνατότητα σε συζύγους οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε ξεχωριστές χώρες (π.χ. ο ένας Ελλάδα και ο άλλος Αγγλία) να έχουν και ξεχωριστές φορολογικές κατοικίες, απαλλάσσοντας έτσι τον στον εξωτερικό δραστηριοποιούμενο τόσο από ενδεχόμενη διπλή φορολόγηση όσο και από πιθανά τεκμήρια (υπό τις προϋποθέσεις που αναλύουμε στη συνέχεια) (ΠΟΛ.1201/2017, ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 3950/17.7.2017, ΣτΕ 1445/2016και ΣτΕ 1215/2017)

Για όποιον κάτοικο εξωτερικού αγνοούσε ότι έπρεπε να γίνει η μεταφορά του στην Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μεταφορά με αναδρομική ισχύ.
Υποχρέωση φορολογικής δήλωσης έχουν οι κάτοικοι εξωτερικού μόνο εφόσον αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.
Πλήρης φορολογική υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού σε θέματα(ενδεικτικα): μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, αγοραπωλησιών ακινήτων, κληρονομικών, φορολογική αντιμετώπιση συναλλάγματος/εμβασμάτων από εξωτερικό.