Οικονομικά Νέα

Αυτοτελώς, με συντελεστές κλιμακούμενους από 15% έως και 45%, θα φορολογηθούν και φέτος τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία τα οποία απέκτησαν το 2018 πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Επιπλέον, τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2% έως 10%, εφόσον οι φορολογούμενοι που τα απέκτησαν δηλώσουν για…
Εγγράφως ή ηλεκτρονικώς, με ταχυδρομείο, αυτοπροσώπως ή με δικαστικό κλητήρα μπορεί η εφορία να κοινοποιήσει τον φορολογούμενο το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου και τον καταλογισμό φόρων και προστίμων. Υπάρχει διάκριση ως προς τη διαδικασία, ανάλογα με το αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώ ταυτόχρονα ορίζονται και συγκεκριμένες προθεσμίες,…
Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 12:54

14 αλλαγές σε φόρους από το νέο έτος

Με το σημείωμα αυτό δίδεται μια συνοπτική εικόνα των βασικών αλλαγών που επέρχονται στη φορολογική νομοθεσία από 1ης/1/2019. Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται συνοψίζονται παρακάτω: 1 Μειώνεται στο 28% (από 29% το 2018) ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων - οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία…
Η «συνταγή» του συμπληρωματικού φόρου αλλά και ο νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ καθιστά συμφέρουσα τη «μοιρασιά» των ακινήτων μεταξύ συζύγων ή μεταξύ παιδιών Για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων, η αξία των ακινήτων των δύο συζύγων δεν προστίθεται κάτι που σημαίνει ότι ο κάθε σύζυγος έχει το δικό…
Ό,τι δεν δηλώνεται θα κατάσχεται Το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το... τρομακτικό αυτό σενάριο που συζητείται για πάνω από μια πενταετία, φαίνεται ότι βρίσκεται στην τελική του ευθεία. Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα και θα αλλάξει τα πάντα στον τρόπο που γίνεται η φορολόγηση της περιουσίας των Ελλήνων. Εκτιμάται…
Ο νόμος του κτηματολογίου, προβλέπει ότι με την πάροδο συγκεκριμένης χρονικής περιόδου από την ημερομηνία λειτουργίας κάθε κτηματολογικού γραφείου, όποιος ιδιοκτήτης δεν έχει ανταποκριθεί στην πρόσκληση για να δηλώσει το ακίνητό του, τότε το... χάνει. Τα περίφημα "αγνώστου ιδιοκτήτη" γίνονται πλέον ιδιοκτησία του κράτους και το μόνο που μπορεί πλέον…
Σελίδα 235 από 237