Ηλεκτρική Ενέργεια

Διαθέσιμα Πακέτα για Εξοικονόμηση Ηλεκτρικού Ρεύματος

ΡΕΥΜΑ

nrg 4U – Οικιακό Ρεύμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες και προσφέρει:

N 30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
N κάθε μήνα
N για δύο χρόνια

με τελική Χρέωση Ενέργειας 0,06265€ ανά κιλοβατώρα, σταθερά μέρα-νύχτα χωρίς περιορισμό ή κλίμακες κατανάλωσης.

Δηλαδή η χρέωση είναι σταθερή, χωρίς όριο, όσο ρεύμα κι αν καταναλώσετε.

Επιπροσθέτως σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε μηδενική εγγύηση, ενεργοποιώντας πάγια εντολή.

Πάγιο
<800kWh/4μηνο 2,5€ / μήνα
800kWh – 1500kWh/ 4μηνο 3,80€ / μήνα
>1500 kWh/ 4μηνο 4,80€ / μήνα

· Η προσφορά ισχύει για 24μηνη σύμβαση
· Αρχική τιμή κιλοβατώρας δίχως τη δωρεάν παροχή του 30%: 0,0895€

ΡΕΥΜΑ

4BUSINESS 1

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες (Γ21 & Γ21Β, ισχύς παροχής έως 25ΚVA) και προσφέρει:

N 25% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ
N κάθε μήνα
N για έναν ολόκληρο χρόνο

με τελική Χρέωση Ενέργειας 0,06975€ ανά κιλοβατώρα, σταθερά μέρα-νύχτα χωρίς περιορισμό ή κλίμακες κατανάλωσης.

Δηλαδή η χρέωση είναι σταθερή, χωρίς όριο, όσο ρεύμα κι αν καταναλώσετε.

Επιπροσθέτως σας παρέχεται η δυνατότητα να έχετε μηδενική εγγύηση, ενεργοποιώντας πάγια εντολή.

· Η προσφορά ισχύει για 12μηνη σύμβαση
· Χρέωση παγίου: 5,5€ το μήνα
· Αρχική τιμή κιλοβατώρας δίχως τη δωρεάν παροχή του 25%: 0,093€